GUANG DONG SHANGDA LAW FIRM 中文简体 | ENGLISH
+86-020-38601399
Offices
 
Qianhai Branch
Qianhai Branch
Guangdong shangda (Qianhai) law office
Address: Room 201 Building A,Qian Hai way No. 1,Qianhai Shenzhen-Hong Kong cooperation zone,Qianhai Area,Shenzhen.
Phone: 0755-28101988
© 2005 - 2020 GUANG DONG SHANGDA LAW FIRM. All Rights Reserved